Wat zijn spataders?

Wat zijn spataders?

Men spreekt van spataders wanneer opgezwollen aders duidelijk zichtbaar zijn onder de huid. Dit is het gevolg van een slechte bloeddoorstroming, vooral in de onderste ledematen. De aders slagen er eigenlijk niet in om het bloed op een correcte manier terug naar het hart te sturen. Het bloed blijft ter hoogte van de ader en zorgt voor de abnormale afwijking: de ader raakt opgezwollen en heeft een blauwe kleur onder de huid.

Spataders komen frequent voor en zijn niet esthetisch. Vooral vrouwen hebben er last van, het vaakst wanneer ze 50-er zijn. Op zich zijn spataders geen ernstige aandoening, maar ze kunnen toch zorgen voor een gevoel van zware benen en soms zelfs pijn.

Ook bij zwangere vrouwen kunnen spataders de kop opsteken. Oorzaken zijn de hormonale veranderingen en/of de druk die de foetus uitoefent op de aders naar het been. In de meeste gevallen verdwijnen deze spataders, maar kunnen ze bij een volgende zwangerschap of later in het leven terug opduiken.

Wat zijn de symptomen?

Het gevoel van zware benen is het eerste symptoom, maar ook gezwollen enkels, jeuk, kriebels en krampen.

Deze symptomen verergeren ’s avonds of na een lange periode in eenzelfde positie. Enkele dagen voor de menstruatie kunnen de symptomen ook erger worden.

Spinaders kunnen een voorteken van spataders zijn. Het zijn kleine blauw- of paarsgekleurde aders die in de vorm van een spin zichtbaar worden, vaak op de onderste ledematen.