Mannavital Diebaton V-caps 60

Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhaling in de apotheek of aan de automaat

Levering aan huis

Afhaalkluisje apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

DIEBATON, natuurlijke totaalformule voor een betere glucosespiegel bij prediabetes en diabetes type 2 .

De belangrijkste maatregelen in de preventie en aanpak van diabetes type 2 zijn een gezonde voeding, meer bewegen en afvallen bij overgewicht. Daarnaast bestaan er ook fytotherapeutische en nutritionele maatregelen om de glucosespiegel beter te controleren. Een totaalcomplex dat niets aan het toeval overlaat, is DIEBATON van Mannavital: met wetenschappelijk onderzochte extracten van Chinese kaneel (CINNULIN®) en Gymnema (GS4 PLUS®), met witte moerbeiblad en aangevuld met werkzame vormen van chroom, zink en biotine. DIEBATON werkt zowel via een afname van de insulineresistentie als via een toename van de residuele insulineafscheiding.

Belangrijkste indicaties van DIEBATON:

1. DIABETES TYPE 2 en voorstadia zoals PREDIABETES, INSULINERESISTENTIE, METABOOL SYNDROOM: voor een betere controle van de glucosespiegel en geglycosyleerd hemoglobine (HbA1C)

2. PREVENTIE VAN DIABETISCHE COMPLICATIES (atherosclerose, retinopathie, nefropathie, neuropathie)

3. DYSLIPIDEMIE (VERHOOGDE TRIGLYCERIDEN EN CHOLESTEROL)

Diabetes type 2 is een typische welvaartsziekte, die in eerste instantie moet aangepakt worden door een betere levensstijl. Doorgaans begint diabetes type 2 met de zogenaamde "insulineresistentie": cellen gaan zich minder vlot onder invloed van de insulineprikkel openen en glucose opnemen. Deze insulineresistentie kan een gevolg zijn van overgewicht (vooral centrale obesitas veroorzaakt een ontstekingsbeeld met afname van de insulinegevoeligheid) en/of een slechte voeding (te hoge glycemische lading en gebrek aan bepaalde nutriënten werken beiden insulineresistentie in de hand) en gebrek aan lichaamsbeweging (vermindert de gevoeligheid voor insuline). In een eerste fase zal de pancreas de hogere glucosespiegel t.g.v. insulineresistentie proberen op te vangen door meer insuline af te scheiden ('hyperinsulinemie'), maar na een bepaalde tijd raakt de pancreas uitgeput, waardoor de insulineafscheiding afneemt, de glucosespiegel verder oploopt en diabetes type 2 een feit is (nuchtere glycemie > 125 mg/dl). DIEBATON is een middel dat zowel de insulineresistentie helpt af te nemen, als de residuele insulinesecretie helpt te bevorderen.

Dat Chinese kaneel, al eeuwenlang ingezet in Azië om de bloedsuikerspiegel te verlagen, wel degelijk zeer nuttig kan zijn bij type 2 diabetes, werd aangetoond in 2003 via een dubbel blind placebogecontroleerde studie (gepubliceerd in Diabetes Care) op patiënten met diabetes type 2, die ondanks orale antidiabetica een te hoge nuchtere glucose vertoonden. Zowel 1 als 3 g Chinese kaneel/dag zorgde na 8 weken in vergelijking met placebo tot een afname van de nuchtere glucose met 18 à 29 %(1)! Daarnaast leidde de Chinese kaneel tot een significante afname van LDL-cholesterol (7 à 27 %) en van triglyceriden (23 à 30 %), wat suggereert dat deze Chinese kaneel ook het cardiovasculaire risico van diabetes type 2 kan verminderen. Wereldautoriteit op gebied van kaneel, Dr. Richard Anderson, en zijn team konden aantonen dat een waterig extract uit Chinese kaneel (dus zonder de essentiële olie met potentieel prikkelende componenten) zorgt voor een afname van de insulineresistentie door o.a. een betere werking van de insulinereceptor en een beter glucosetransport in de cel, en dit vooral op basis van de polyfenol type A polymeren. Ook werd vastgesteld dat Chinese kaneel (Cinnamomum aromaticum/cassia) beter werkt dan Echte kaneel (Cinnamomum verum/zeylanicum). Dat Chinese kaneel ook al nuttig kan zijn in het voorstadium en dus in de preventie van diabetes, werd bewezen bij patiënten met metabool syndroom (een groep van risicofactoren die de wijzen op een verhoogde kans op diabetes type 2 en op hart- en vaatziekten) waarbij na 12 weken inname van CINULLIN PF (zoals in DIEBATON zit) de gemiddelde nuchtere glucosespiegel afnam van 116,5 tot 106,3 mg/dl en de gemiddelde systolische bloeddruk afnam van 133 tot 128 mm Hg-druk(2). Er is bovendien een voordeel verbonden aan een kaneelextract in capsules: er gebeurt geen binding met speekseleiwitten die de werking van kaneel voor een deel teniet doen. Hoewel sommige studies met de minder werkzame Cinnamomum zeylanicum werden uitgevoerd, onderbouwen ook twee meta-analysen de werking van kaneel(3,4).

Ook Gymnema of Gurmar (Gymnema sylvestre), dat in de Ayruveda al lang bij "honingurine" wordt ingezet, kan significant de bloedsuikerspiegel verlagen bij type 2 diabetes. Hier wordt vooral de regeneratie van en de residuele insulinesecretie door de bètacellen van de pancreas bevorderd, wat een synergetisch effect kan opleveren samen met Chinese kaneel. In een klinische studie op 22 type 2 diabetici leidde de dagelijkse inname van 400 mg van een gymnema-extract met 25 % gymnemazuur (GS4 PLUS®, zoals in DIEBATON) gedurende 18 tot 20 maand naast orale antidiabetica tot een zeer significante afname van bloedglucosespiegel (met 29 %) en geglycosyleerd hemoglobine (van 11,91 tot 8,48) waardoor bij het beëindigen van de studie zelfs 5 patiënten de inname van conventionele medicijnen konden stoppen en enkel met het gymnema-extract een normale glucosespiegel behielden(5). Ook zag men een significante afname van cholesterol en triglyceriden. In de controlegroep die alleen orale antidiabetica innam, zag men na 8 à 10 maand geen significante veranderingen van nuchtere glucose, HBA1c, cholesterol en triglyceriden in vergelijking met het begin van de studie. Inmiddels hebben ook 3 systematic reviews de werking van Gymnema bevestigd(6,7,8).

Het blad van Morus alba (Witte moerbei) is eveneens veelbelovend bij diabetes type 2. Het werkt vooral via activatie van het enzym AMPK (adenosine monophosphate activated protein kinase) dat een cruciale regulator is van het vetzuren- en glucosemetabolisme in de cellen, waardoor: de insulinegevoeligheid verbetert, de glucoseopname wordt bevorderd en de synthese van glucose door de lever afneemt. Verder inhibeert 1-deoxynojirimycine de werking van het enzym sucrase (dat sucrose splitst tot glucose en fructose) in de darmen en bevordert fagomine de insulinesecretie door de bètacellen. In een vergelijkende studie leidde witte moerbeiblad bij 9 type 2 diabetici patiënten tot een significante afname van zowel nuchtere als postprandiale bloedsuikerspiegel (resp. 24,6 en 19,9 %), van triglyceriden en cholesterol, terwijl bij de 9 patiënten op het orale medicijn glibenclamide alleen significant de postprandiale bloedglucosespiegel afnam (32,8 %)(9). In een andere studie kon aangetoond worden dat witte moerbeiblad in vgl met placebo significant de vertering van sucrose kon afremmen, met als gevolg een lagere glucosepiek(10) na inname van suiker.

Tenslotte kunnen ook de nutriënten chroom, biotine en zink bijdragen tot een betere glucosespiegel bij diabetes type 2: deze micronutriënten zitten in DIEBATON, in hun werkzame, goed opneembare vorm (chroompicolinaat, D-biotine, zinkbisglycinaat). Chroom kan vooral de gevoeligheid van de insulinereceptoren verbeteren met daardoor een betere opname van glucose. Verschillende studies tonen deze werking aan, waaronder een meta-analyse van placebogecontroleerde studies(11). Biotine verbetert niet alleen de opname en werking van chroom, het verbetert ook de insulinegevoeligheid en verhoogt via glucokinase de verwerking van glucose in de lever. De werking van de synergie tussen chroom en biotine is trouwens aangetoond(12,13). Ten slotte mag ook zink niet ontbreken in een formule voor diabetes type 2: het draagt bij tot de productie, opslag en afscheiding van insuline door de pancreas en draagt bij tot het koolhydratenmetabolisme. Zinkgebrek is geassocieerd met een grotere kans op diabetes type 2(14), meer zink in de voeding verlaagt het risico op diabetes type 2(15)en zink kan de evolutie van prediabetes tot diabetes type 2 afremmen(16).

Referenties:

 1. Cinnamon improves glucose and lipids of people with Type 2 diabetes. Khan A, Safdar M, Ali Khan MM, Khattak KN, Anderson RA. Diabetes Care. 2003 Dec;26(12):3215-8

 2. Effects of a Water-Soluble Cinnamon Extract on Body Composition and Features of the Metabolic Syndrome in Pre-Diabetic Men and Women. Tim N. Ziegenfuss, Jennifer E. Hofheins, Ronald W. Mendel, Jamie Landis, Richard A. Anderson. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 3(2): 45-53, 2006.

 3. Cinnamon in glycaemic control: Systematic review and meta-analysis. Akilen R, Tsiami A, Devendra D, Robinson N, Clin. Nutr. 2012

 4. Cinnamon Use in Type 2 Diabetes: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Allen RW, Schwartzman E, Baker WL, Coleman CI, Phung OJ..; Ann Fam Med. 2013 Sep- Oct;11(5):452-9.

 5. Antidiabetic effect of a leaf extract from Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients. K Baskaran, BK Ahamath et al. Journal of Ethnopharmacology, October 1990.

 6. An Evidence-Based Systematic Review of Gymnema (Gymnema sylvestre R. Br.) by the Natural Standard Research Collaboration. Jen Woods et al. Journal of Dietary Supplements, 8(3):311–330, 2011.

 7. A systematic review of Gymnema sylvestre in obesity and diabetes management. Pothuraju R, Sharma RK, Chagalamarri J, Jangra S, Kumar Kavadi P. J Sci Food Agric. 2014 Mar 30;94(5):834-40.

 8. Gymnema sylvestre for diabetes mellitus: a systematic review.Leach MJ.J Altern Complement Med. 2007 Nov;13(9):977-83.

 9. Hypoglycemic and Hypolipidemic Activity of Mulberry (Morus Indica) in Type 2 Diabetes Patients. Sahasrabhojaney V, Khobragade L R, Turankar A V, Hinge Archana, Motghare V M, Paranjape S G, Kumbhalkar Sunita, Pinge Sunita S, Khanzode S S, Turankar P V. Indian Medical Gazette. 2013 Jan ; 147 (1): 21-27.

 10. Influence of mulberry leaf extract on the blood glucose and breath hydrogen response to ingestion of 75 g sucrose by type 2 diabetic and control subjects. Mudra M, Ercan-Fang N, Zhong L, Furne J, Levitt M.Diabetes Care. 2007 May;30(5):1272-4.

 11. Effect of Chromium Supplementation on Glucose Metabolism and Lipids. A systematic review of randomized controlled trials. Ethan M. Balk et al. Diabetes Care 2007.

 12. Chromium picolinate and biotin combination improves glucose metabolism in treated, uncontrolled overweight to obese patients with type 2 diabetes. Albarracin, C.A., Fuqua, B.C., Evans, J.L., Goldfine, I.D. [ed.] Jesse Roth. 1, Manhasset: John Wiley & Sons, Ltd., January 2008, Diabetes/Metabolism Research and Reviews, Vol. 24, pp. 41-51.

 13. The Effect of Chromium Picolinate and Biotin Supplementation on Glycemic Control in Poorly Controlled Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Placebo-Controlled, Double- Blinded, Randomized Trial. Singer, Gregory M. and Geohas, Jeff. [ed.] Satish K. Garg. 6, Denver: Mary Ann Liebert, Inc., December 2006, Diabetes Technology & Therapeutics, Vol. 8, pp. 636-643

 14. Prospective study of zinc intake and risk of type 2 diabetes in women. Sun Q et al. Diabetes care 2009.

 15. Vashum KP, McEvoy M, Shi Z, Milton AH, Islam MR, Sibbritt D, Patterson A, Byles J, Loxton D, Attia J. Is dietary zinc protective for type 2 diabetes? Results from the Australian longitudinal study on women's health. BMC Endocr Disord. 2013 Oct 4;13:40. doi: 10.1186/1472-6823-13-40.

 16. Islam MR, Attia J, Ali L, McEvoy M, Selim S, Sibbritt D, Akhter A, Akter S, Peel R, Faruque O, Mona T, Lona H, Milton AH. Zinc supplementation for improving glucose handling in pre-diabetes: A double blind randomized placebo controlled pilot study. Diabetes Res Clin Pract. 2016 May;115:39-46. doi: 10.1016/j.diabres.2016.03.010.

Gebruik

2 V-capsules per dag, bij voorkeur bij het ontbijt en het avondmaal. Niet gebruiken als ook insuline wordt gebruikt, tenzij onder dokterscontrole en mits monitoring van de bloedsuikerspiegel met aanpassingen van de doses insuline.

Samenstelling

Actieve ingrediënten per dagdosis van 2 V-capsules:

 • 500 mg van een wetenschappelijk onderzocht extract van de correcte vorm van kaneel, dat bijdraagt tot het behoud van een normale bloedglucosespiegel: Cinnamomum aromaticum/cassia (Chinese kaneel, bast)*: een waterig extract, met 1 % werkzame polyfenol type A polymeren en vrij van de potentieel prikkelende essentiële olie (CINULLIN PF®)
 • 400 mg van een wetenschappelijk onderzocht extract van Gymnema sylvestre (Gymnema, blad)*, gestandaardiseerd op gymnemazuren, draagt bij tot het behoud van een normale bloedglucosespiegel (GS4Plus®)
 • 300 mg Morus alba (Witte moerbei, blad), 10:1 extract, gestandaardiseerd op 1 % 1-deoxynojirimycine; voor een mindere opname van suiker
 • 22,5 mg elementaire zink, aangevoerd door de actieve, goed opneembare zinkbisglycinaat (gecheleerde zink, 225 % RI) en 1000 mcg D-biotine (2000 % RI), die bijdragen tot een normaal metabolisme van de macronutriënten (waaronder de koolhydraten)
 • 187,5 mcg elementaire chroom, aangevoerd door de actieve, goed opneembare vorm van chroom(chroompicolinaat), die bijdraagt tot het behoud van een normale bloedglucosespiegel (479 % RI)

*RI: referentie-inname

Gegevens
CNK3567138
FabrikantenMannavita
MerkenMannavital
Breedte60 mm
Lengte85 mm
Diepte55 mm