Metformax 850 Tabl 40 X 850mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • Aanvangsdosis: 500 of 850 mg, 2 à 3 x/dag
 • Na 10 tot 15 dagen: dosering aanpassen op basis van bloedglucosespiegelbepalingen
 • Dosisverhogingen dienen geleidelijk te gebeuren
 • Max. dosering: 3 g per dag, in 3 giften
 • Aanvangsdosis: 500 of 850 mg, 2 of 3 x /dag
 • Insulinedosering aanpassen op basis van bloedglucosespiegelbepalingen

Kinderen > 10 jaar

 • Startdosering: 500 of 850 mg, 1x /dag
 • Na 10 tot 15 dagen: dosering aanpassen op basis van bloedglucosespiegelbepalingen
 • Dosisverhogingen dienen geleidelijk te gebeuren
 • Max. dosering: 2 g per dag, in 2 of 3 giften.

Toedieningswijze

 • Tijdens of na de maaltijd
Indicatie

Type 2 diabetes mellitus

 • Volwassenen: als monotherapie of in combinatie met andere orale antidiabetica of met insuline
 • Kinderen vanaf 10 jaar en adolescenten: als monotherapie of in combinatie met insuline
Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.• Keto-acidose, precoma diabeticum.• Nierfalen of nierdysfunctie (creatinineklaring • Acute aandoeningen waarbij een risico op verandering van de nierfunctie bestaat, zoals: dehydratatie, ernstige infectie, shock.• Acute of chronische aandoeningen die weefselhypoxie kunnen veroorzaken, zoals:hartfalen of pulmonaire insufficiëntie, recent myocardinfarct, shock.• Leverinsufficiëntie, acute alcoholvergiftiging, alcoholisme.

Details
CNK1517192
FabrikantenMenarini
Breedte73 mm
Lengte124 mm
Diepte22 mm
Verpakkingshoeveelheid40
Bijsluiter