Norlevo Comp 1 X 1,5mg

Geneesmiddel
Op bestelling

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering: De behandeling bestaat uit inname van één tablet. Hoe sneller de medicatie wordt ingenomen na onbeschermde geslachtsbetrekkingen, hoe doeltreffender de methode zal zijn. Bijgevolg moet de tablet zo snel mogelijk na de onbeschermde geslachtsbetrekkingen worden ingenomen, bij voorkeur binnen 12 uur en uiterlijk binnen 72 uur (3 dagen) na de betrekkingen.

NorLevo mag op om het even welk moment van de menstruele cyclus worden ingenomen.

Wijze van toediening: Oraal gebruik.

Samenstelling

Elke tablet bevat 1,5 mg levonorgestrel. Hulpstof met bekend effect: elke tablet bevat 90,90 mg lactose monohydraat.

Lijst van hulpstoffen: Lactosemonohydraat, Maïszetmeel, Povidon, Anhydrisch colloïdaal siliciumdioxide, Magnesiumstearaat.

Indicatie

Noodcontraceptie binnen 72 uur na onbeschermde geslachtsbetrekkingen of bij mislukking van een contraceptieve methode.

Contra indicatie

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA

VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Het gebruik van NorLevo wordt niet aanbevolen in de volgende gevallen:

- als u een ectopische zwangerschap (in de eileider) heeft gehad,

- of een infectie van uw eileiders (salpingitis);

- in geval van persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van een bekende risicofactor voor

trombose (bloedstolling),

- of als u een ernstige spijsverteringsziekte heeft die de absorptie van voedsel en geneesmiddelen

verstoort,

- of als u ernstige leverproblemen of een ernstige aandoening van de dunne darm heeft zoals de

ziekte van Crohn.

Een vroegere ectopische zwangerschap en een vroegere infectie van de eileiders verhogen het risico

op een nieuwe ectopische zwangerschap. Als u een ectopische zwangerschap of een infectie van de

eileiders heeft gehad, moet u daarom contact opnemen met uw arts voor u NorLevo inneemt.

Noodcontraceptie mag alleen occasioneel worden gebruikt en mag een regelmatige contraceptieve

methode niet vervangen:

- omdat ze een zwangerschap niet altijd voorkomt;

- o.w.v. het risico op hormonale overdosering, dat stoornissen van uw menstruele cyclus zou kunnen

veroorzaken.

Noodcontraceptie kan een zwangerschap niet onderbreken.

Als u meer dan 72 uur geleden nog onbeschermde betrekkingen heeft gehad, kan er bevruchting

hebben plaatsgevonden. Een behandeling met NorLevo na de tweede geslachtsbetrekkingen zou dan

ook ondoeltreffend kunnen zijn bij het voorkomen van een zwangerschap.

Herhaalde toediening van NorLevo tijdens een menstruele cyclus is niet raadzaam omdat dat uw

cyclus kan ontregelen.

NorLevo werkt niet zo goed als een gewoon voorbehoedmiddel. Uw arts kan u inlichten over

langetermijnmethoden van contraceptie die doeltreffender zijn bij het voorkomen van een

zwangerschap.

Na inname van dit geneesmiddel:

Een zwangerschap moet worden uitgesloten door een zwangerschapstest uit te voeren:

· als uw volgende maandstonden meer dan vijf dagen over tijd zijn,

· in geval van abnormale bloeding, zelfs op de datum van de verwachte maandstonden.

Alle vrouwen moeten zo snel mogelijk na onbeschermde geslachtsgemeenschap noodanticonceptie

innemen. Er zijn aanwijzingen dat NorLevo mogelijk minder werkzaam zou kunnen zijn bij een hoger

lichaamsgewicht of een hogere body mass index (BMI), maar deze gegevens waren beperkt en nietovertuigend.

Daarom wordt NorLevo voor alle vrouwen aanbevolen, ongeacht hun gewicht of BMI.

U wordt geadviseerd contact op te nemen met uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt over

eventuele problemen in verband met het innemen van noodanticonceptie.

Als u geen condoom gebruikte (of als het is gescheurd of afgegleden) tijdens de betrekkingen, zou het

kunnen dat u een seksueel overdraagbare aandoening of het hiv-virus heeft opgelopen. Het gebruik

van noodcontraceptie beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en kan de

noodzakelijke voorzorgen en maatregelen niet vervangen die moeten worden genomen in geval van

risico op overdracht (zie Nationale Informatie onderaan).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Neem dit geneesmiddel niet vóór de eerste menstruatie (menarche).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast NorLevo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw

arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is en kruidenmiddelen.

Sommige geneesmiddelen kunnen ervoor zorgen dat Norlevo minder goed werkt. Als u nu of in de afgelopen

4 weken één van de geneesmiddelen heeft gebruikt die hieronder worden genoemd, dan kan

Norlevo minder geschikt voor u zijn. Een arts kan u een ander noodanticonceptiemiddel voorschrijven,

zoals een koperspiraaltje (Cu-IUD), dat door een arts moet worden geplaatst. Als een spiraaltje

voor u geen optie is of als u niet onmiddellijk naar uw arts kunt gaan, neem dan twee keer zoveel van

Norlevo in.:

- geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals primidon, fenytoïne, carbamazepine en barbituraten)

- geneesmiddelen tegen tuberculose (zoals rifampicine, rifabutine)

- hiv middelen (zoals ritonavir, efavirenz)

- een geneesmiddel voor het behandelen van schimmelinfecties (griseofulvine)

- kruidenmiddelen met sint-janskruid (Hypericum perforatum)

Raadpleeg uw arts of apotheker als u advies nodig heeft over hoeveel tabletten u moet innemen.

Overleg zo snel mogelijk nadat u de tabletten heeft ingenomen met een arts om een zwangerschap uit

te sluiten én voor verder advies over een betrouwbare vorm van reguliere anticonceptie (zie ook rubriek

3 "Hoe gebruikt u dit middel?" voor meer informatie).

Ook kan Norlevo de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden

- een geneesmiddel dat ciclosporine wordt genoemd (gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken).

Neem NorLevo niet samen in met geneesmiddelen die ulipristalacetaat bevatten ..

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:

Dit geneesmiddel beëindigt een lopende zwangerschap niet.

Als u dit geneesmiddel inneemt en toch zwanger wordt, werd in studies tot nog toe geen risico op

misvormingen van de zich ontwikkelende foetus waargenomen. Dit geneesmiddel mag echter niet

worden ingenomen als u zwanger bent.

Als u zwanger wordt na inname van NorLevo, moet u contact opnemen met uw arts. Uw arts zal

misschien willen nagaan of de zwangerschap niet ectopisch is (de baby ontwikkelt zich ergens buiten

uw baarmoeder). Dat is vooral belangrijk als u hevige pijn in uw buik krijgt na inname van NorLevo

of als u ooit een ectopische zwangerschap, chirurgie van uw eileiders of een bekkenontsteking heeft

gehad.

Borstvoeding:

Borstvoeding is mogelijk. Omdat levonorgestrel in moedermelk wordt uitgescheiden, wordt echter

aanbevolen borstvoeding te geven onmiddellijk voor inname van de NorLevo tablet en geen

borstvoeding te geven gedurende minstens 8 uur na toediening van NorLevo.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Na inname van NorLevo vertoonden sommige vrouwen vermoeidheid en duizeligheid (zie rubriek 4

"Mogelijke bijwerkingen"): rij niet of gebruik geen machines als u die symptomen vertoont.

Er werden geen studies naar het effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te

gebruiken gerapporteerd.

NorLevoNorLevo 1,5 mg tabletten bevat lactose monohydraat. Als uw arts u heeft gezegd dat u

bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel

inneemt.

Details
CNK2263291
FabrikantenHRA Pharma, Perrigo
Breedte45 mm
Lengte99 mm
Diepte19 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter